Oyun Araştırmaları İçin Kalitatif ve Kantitatif Melez Metodlar

13th April 2015

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programı kapsamında verdiğim dersler içerisinde öğrencilerle konuşmalarımızda en fazla ortaya çıkan sorulardan biri oyunları, oyuncuları ve oyun konseptlerini değerlendirirken ve araştırırken kullanacağımız yöntemlerdi. Akademik çalışmaların diğer alanlarında kullanılan bazı araştırma metodlarının bu yeni alana nasıl taşınacağı da merak konularından biriydi. Bu paralelde yakın zamanda çıkan Game Research Methods: An Overview [1] kitabını çok doyurucu bir yayın olarak buldum ve oradaki bazı bölümleri hem kendim hem de öğrencilerim için çevirerek özetlemek istedim. Bunu yaparken yer yer kendi gözlem ve yorumlarımı da eklemiş olmama rağmen içeriğin büyük çoğunun bu kitaptan, ancak sayfa sayfa ve paragraf paragraf uygun akademik referanslar verilmeden çevrildiğinin altını çizmek isterim.

[1] Lankoski, P. ve Björk, S. (2015) Game research methods: An overview. Halifax: ETC Press.

Temellendirilmiş Kuram (Grounded Theory, GT)

Hakkında
 • Kendinden önceki akademik literatürü incelemek ve bunun üzerine bir hipotez üretip test etmek yerine, temellendirilmiş kuram veri toplama ile başlar, kategoriler inşa ederek teori yaratma ile devam eder, ve bu teoriyi önceki literatüre bağlayarak biter. Temellendirilmiş kuram var olan hipotezleri test etmek için değil, yeni teori oluşturulmak için kullanılır.
 • Eleştirmenler bu metodun isminin yanıltıcı olduğu konusunda uyarıda bulunmaktadır keza bu bir teori ya da kuram değil araştırma metodudur.
 • Temellendirilmiş kuram veri üzerine kuruludur ve tümevarımsal bir metodtur. Süreç sürekli veri ile ilgilidir ve hep veriye geri bildirim yapar.
 • Analiz süreci veri toplama sürecinden ayrık değildir, veri toplandıkça analiz edilir.
 • Temellendirilmiş kuramda veri manipüle edilecek bir malzeme değil üzerine düşünülecek bir malzemedir. Temellendirilmiş kuram araştırmacısı yaratıcı bir kaos içinde çalışır.
Temellendirilmiş kuram süreci
 1. Asli çalışma alanınızı belirleyin, kurgu içinde genelde bir ya da daha fazla katılımcı grup da olabilir.
 2. Veri toplayın. Bu süreç genelde şu şekilde olabilir:
  • Bir aktiviteyi izlemek. Örneğin oyun araştırmaları için oyuncuların oynama süreçlerini izlemek olabilir.
  • Önceden kaydedilmiş verilere ulaşmak (örnek olarak biyografiler, haberler, anket verileri, dokümanlar).
  • Bir kişi ya da bir grup kişi ile röportaj yapmak. Bu röportajlar yüz-yüze ya da uzaktan olabilir.
 3. Veri toplandıkça açık kodlama yapılmalıdır. Bu veri toplama ile paralel yürüyecek bir süreçtir. Öğeler farklı şekillerde kodlanabilir. Konseptler yavaş yavaş kodlardan ortaya çıkar ve konseptlerden de yüksek kategoriler oluşur. Sonuç olarak asli alanda davranışları açıklayan bir çekirdek kategori oluşacaktır.
 4. Tüm süreç boyunca notlar alınmalıdır. Notlar yol boyunca karşılaşılan güçlükleri kaydeder ve sonunda çıkacak olan araştırma raporunun metod bölümünü oluşturur. Kodlar ve kodların ilişkileri hakkındaki açıklamalar en önemlileridir.
 5. Çekirdek kategori ve esas konu ortaya çıktığında, selektif kodlamaya (selective coding) geçilir – bu sadece çekirdek ve ilişkili kategoriler için kodlama anlamına gelir.
 6. Asli kodları belirlemek için teorik kodlar bulunmalıdır.
 7. Son olarak önceki literatürü araştırmak ve teorinizle birleştirmek gereklidir.
Aşamalar
 • Kodlama: Kodlamayı yapmak için temellendirilmiş kuram araştırmacısı satır satır veriyi inceler, olası anlamları, eşleştirmeleri ve nüansları bulur.
 • Konseptleştirme: Bu aşamada araştırmacı kodları bir araya getirerek konseptler oluşturur.
 • Kategorileştirme: Konseptlerin oluşmasının ardından araştırmacının elinde pek çok konsept oluşmuş olması gerekir. Araştırmacı bunları küçük gruplara ayırır. Bu süreci benzerliklere göre yapar ve sonunda konseptler kategorilere ayrılır.
 • Teorileştirme: Çekirdek kategoriler ile diğer kategori ve konseptler arasındaki ilişkiler belirlenerek teori oluşturulur. Bu teori veriye bakılarak daha da ilerletilir.
Daha fazla bilgi için
 • Dey, I., 1999. Grounding grounded theory: Guidelines for qualitative inquiry, San Diego: Academic Press.
 • Strauss, A. and Corbin, J., 1998. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park: Sage.
Oyun Araştırmaları İçin Kalitatif ve Kantitatif Melez Metodlar

Oyun Araştırmaları İçin Kalitatif ve Kantitatif Melez MetodlarLeave a Reply